Hvordan bliver man en kristen?

Vi ser i Rom 3,21-26, at det handler om Guds nåde alene og om det totale i, at Gud har gjort og gør alt for os og i os. 
Det gælder, når vi kommer til tro første gang og i livet som kristen.

Taler

Manuel Vigilius

Dato

Søndag, 30. maj 2021

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Brev til Romerne

MP3