Helliggørelse = afhængighed af Jesus

Føler du, eller opfatter du dig selv som hellig? Hvor hellig er du? Kan hellighed overhovedet måles?

Vi bliver retfærdiggjorte pga. Jesus død på korset, men hvad så med livet her og nu? Hvad med helliggørelsen, hvor vi kommer til at ligne Jesus mere og mere, hvor vi bliver forvandlede?

Jeg har derfor lavet en lille simpel graf, der viser hellighed i forhold til hvor lang tid vi har været kristne:

I begyndelsen af ens kristne liv så kan det godt se ud som om, at grafen er rigtig. Der er handlemåder, vaner, tankemønstre, der bliver lavet om og tak og lov for det. Gud arbejder i os og forvandler os. Men som tiden går begynder vi at se færre og færre fremskridt. Lidt disciplin og tagen sig sammen hjælper nok lidt videre, men vi kan alligevel komme til at se helliggørelse som en umulig proces.

Der er mange synder, som jeg stadig begår og så er der så mange nye synder, som er dukket op.

Hvorfor bliver jeg aldrig bedre? Jeg kunne skyde skylden på så meget; men netop at skyde skylden på andre er blot yderligere en synd til den lange liste.

Jeg ser to muligheder på dilemmaet med helliggørelse:

Den ene mulighed er, at jeg bare er en ufattelig uforbederlig kristen. Den anden mulighed er, at denne graf er helt forkert. At helliggørelsen hverken kan eller skal måles og at hellighed absolut ikke er lineær ift. hvor mange år vi har været kristne.

Men bare fordi hellighed ikke kan måles, betyder det ikke, at hellighed ikke findes.

En voksende helliggørelse kommer til udtryk igennem en større og større afhængighed af Jesus.

Hellighed ikke kommer af at stræbe, kæmpe og igen og igen selv at tage sig sammen, men er i stedet et resultat af et liv levet i afhængighed af Jesus.

Vi er helliget ved Jesus og på den baggrund er vi kaldet til at være hellige, kaldet til at leve i afhængighed af Jesus.

Taler

Kristian Knudsen

Dato

Søndag, 5. maj 2013

Type af tale

MP3