Hellig, hellig, hellig

Sven taler ud fra Johs. Åb. 1:12-181. Pet. 1:15-17 og Hebr. 12:14 om, hvad det betyder at Gud er hellig, hvilken effekt det skal have på vores liv.

Hellig 1: Kend den hellige Gud

Hellig 2: Hør hans kald til hellighed

Hellig 3: Vid hvordan du vandrer ad hans hellige vej

Taler

Sven Straarup

Dato

Søndag, 26. april 2015

Type af tale

Bibeltekst

Johannes' Åbenbaring

MP3