Enhed og forskellighed

Jesper fortsætter sin gennemgang af Efeserbrevet under titlen Evangeliet om Kristi ubegribelige rigdom. Han er nu nået til kap. 4:1-16, hvor Paulus nu går fra forkyndelse til formaning.

Det handler om enhed og forskellighed i kirken.

Taler

Jesper Bramming

Dato

Søndag, 11. februar 2018

Type af tale

Bibeltekst

Paulus' Brev til Efeserne

MP3