Anden Samuelsbog

Hver den første søndag i måneden er gudstjenesten særligt tilrettelagt folk, der ikke er vant til at komme i en kirke.

Med disse Temagudstjenester prøver vi at stille de spørgsmål til Gud, som mange mennesker har. Hør svaret!

Michael taler om hvordan vi vender utilfredshed til tilfredshed ved at hold vores fokus på det vi har.

Det lykkedes for Josef i 1. Mos 39:7-11 (Potifars hustru), men mislykkedes for David i 2. Sam 11:2-3 (Batseba).

Hvor er dit fokus?

Hemmeligheden bag hvordan vi vender vores fokus står her: Fil 4:6-7.

Prædiken holdt: 04.11.2012
Tema: Temagudstjeneste (Michael Jensen)
Type af tale: Prædiken

Dette er 3. del i en serie i fire afsnit om guddommelig vækkelse.

Denne gang om David ud fra 2. Sam 7. Gud styrer verdenshistorien efter sin plan og samtidig taler til den kristnes åndelige liv i dag, når det drejer sig om den personlige vækkelse i forholdet til Gud.

Jesus Kristus forkyndes igennem Davids liv, og viser hvordan Gud kan vække åndeligt mod, anger og hengivenhed i os.

Prædiken holdt: 22.07.2012
Tema: Guddommelig vækkelse (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Sven Straarup fortsætter Slip Bibelen Løs med gennemgang af 1. og 2. Samuelsbog.

Prædiken holdt: 24.02.2005
Type af tale: Slip Bibelen Løs