Peters Første Brev

Sven er vokset op på Sri Lanka med en dansk far og australsk mor. Han gik i skole i Indien og  Australien, før han kom til Danmark for at aftjene sin værnepligt i 1975. Han blev en bekendende kristen mens han var i forsvaret, og tog derefter til London for at studere teologi.

Han kom tilbage til Danmark i 1981 for at tjene i Kristent Fællesskabs arbejde, mens han samtidig var fuldtidsansat i designfirmaet Menu A/S. I 1991 blev han deltidsansat af menigheden for at varetage ledelse, pastoralt arbejde og undervisning. Dette fortsætter han med i dag, samtidig med at han delvis arbejder for det danske Forsvar som reserveofficer. Sven er gift med Joanna, og de har tre voksne børn og nu også børnebørn. I sin fritid kan Sven lide at løbe, være sammen med familie og venner, læse bøger og se en god film.

Døden er en endegyldig livsfjende - Hvordan kan vi leve vores liv og samtidig se døden ubekymret i øjnene?
Vi læser i 1.Pet.1:3-9 at vi kan finde hvile i Jesus Kristus, på trods af at vi skal møde døden,  for Jesus er vores sikkerhed i liv og død.

Prædikens punkter:
- At erkende at døden er en endegyldig fjende, men i Kristus en besejret fjende
- At forstå hvordan Jesus kan få døden til at miste sin magt over mit liv
- At hvile i, at Jesus vil føre mig igennem døden
- At leve mit liv frimodigt på baggrund af Jesu forsikringer 

 

 

Prædiken holdt: 09.01.2022
Type af tale: Prædiken

Det almene præstedømme 1 Petersbrev 2:9 og 1 Petersbrev 4:10-11.
I 1 Petersbrev står der, at vi alle er præster. Hvordan hænger det sammen med, at mange af os bruger størstedelen af vores tid på ikke-kirkerelaterede aktiviteter som fx studie, job, barsel og fritidsaktiviteter? Kan jeg virkelig være præst når det eneste jeg laver er at gå på arbejde og passe mine børn? Kan jeg virkelig være præst når min kalender er fyldt med studie? Kan jeg virkelig være præst når .......?  

 

 

 

Prædiken holdt: 17.10.2021
Type af tale: Prædiken

Helligånden er den vildeste ressource, især når det værste kræves af os.

Jørgen Lund taler ud fra 1. Peters brev 4,12-14. Han ønsker at lokke os til at søge Helligånden og giver os lidt input til hvordan.

Prædiken holdt: 21.06.2020
Type af tale: Prædiken

Jesus kom for at løskøbe os. Det er på det grundlag at vi bliver opfordret til at være hellige, have gudsfrygt og til at elske hinanden.

Løskøbelse sætter os fri, på samme måde som slaver blev købt fri. Der er ingen glæde ved at gå tilbage til slaveriet, vi er frie mennesker.

Prædiken holdt: 18.08.2019
Type af tale: Prædiken

Denne Påskesøndag taler Kristian om, at Jesus vandt over døden og har givet os et levende håb.

Hvad bygger du dit håb på?

Teksten er fra 1. Petersbrev 1.

Prædiken holdt: 21.04.2019
Type af tale: Prædiken

Henrik Bartholdy, der har hjulpet os med at finde vores vision, taler ud fra Første Peters brev 2:4-6 samt  9-10.

Prædiken holdt: 02.10.2016
Type af tale: Prædiken

Michael taler ud fra 1. Pet. 4:10-11:

  • Hvordan finder jeg min nådegave?
  • Hvordan får vi Guds nådegaver og hvad skal vi bruge dem til?
  • Hvorfor får vi nådegaver?
Prædiken holdt: 07.06.2015
Tema: Nådegaver (Michael Jensen)
Type af tale: Prædiken

George Verwer, grundlæggeren af den verdensomspændende missionsbevægelse Operation Mission, gav os et stærkt og personligt budskab om, hvordan vi vil møde prøvelser og kampe i vores kristenliv, og hvordan vi håndterer dem. Talen tog udgangspunkt i Jak 1:2-4 og 1. Pet 1:6-7.

George Verwer blev tolket af Niels Fanøe.

Prædiken holdt: 06.10.2013
Type af tale: Prædiken

Sven taler over 1. Peters brev i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 28.08.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs