Paulus' Andet Brev til Timotheus

August taler ud fra 2. Timotheus 2:8-13.

Fokus er på at huske Jesus og hvad han har gjort for os.

At vi har fået nyt liv i ham - et liv, hvor vi kommer til at møde modstand, men hvor der er en sejr i vente på den anden side af modstanden.

Prædiken holdt: 20.09.2020
Type af tale: Prædiken

Selv om bibelen er gammel er den relevant og taler ind i vores liv i dag.

Guds ord er indblæst af Gud og nyttigt til:

  • Undervisning
  • Bevis
  • Vejledning
  • Opdragelse i retfærdighed

Gud har valgt at tale og det er blevet skrevet i bibelen. Guds ord taler både til på det mere teoretiske plan om hvem Gud og hvem vi er, men det taler også til på det praktiske plan om hvordan vi skal leve med hinanden og både opmuntrer og irettesætter os.

Læs 2. Tim. 3:14-17.

Prædiken holdt: 26.01.2020
Type af tale: Prædiken

Tredje og sidste del af miniserien om tvivl og tro: Kan vi virkelig stole på, at Bibelen er Guds Ord?

Prædiken holdt: 13.06.2018
Tema: Tvivl og tro (Tomas Helmich-Olesen)
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter temaet om den kommunikerende Gud og Guds Ord.

Denne gang er teksten fra 2. Tim. 3:10-4:5 om at anvende Guds Ord i vores egne liv og hos andre.

Målet for denne prædiken er at:

  • anerkende, at Bibelen er Guds egne inspirererede og ufejlbarlige Ord. 
  • anvende den til at vække og bevare et levende forhold til Jesus.
  • anvende den til forvandle mit liv i overensstemmelse med Jesus Kristus.
  • anvende dens budskab til at hjælpe andre finde og leve et liv med Jesus Kristus.

 

Prædiken holdt: 01.11.2015
Type af tale: Prædiken

Paulus skrev til Timotheus i 2. Tim. 4:6-8 at han havde "stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen".

Hvordan kan vi fuldføre vores løb - hvor langt det end er?

Fire gode råd fra Hebr. 12 hjælper os på vej, og fordi Jesus har vundet sejren har jeg også vundet.

Prædiken holdt: 25.10.2015
Type af tale: Prædiken

I denne serie vil Sven og Kristian tale over de værdier, som Kristent Fællesskab står for. Dette er første afsnit i serien.

At være en Bibel-baseret menighed

Hvad vil det sige at have tillid til, at Bibelen er Guds autoritative Ord. Hvad betyder det at være bibelsk og underlagt Guds Ord. Hvilken betydning har dette for dig og mig.

Tekst: 2. Tim 3:13-4:5.

Prædiken holdt: 08.09.2013
Tema: KFs værdier (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Sven taler over Paulus' andet brev til Timotheus i Slip Biblen Løs

Prædiken holdt: 22.05.2008
Type af tale: Slip Bibelen Løs