Jobs Bog

Vi hører tit, at vi skal lægge vægt på "den gode historie" - men hvad nu, hvis vi ikke har en god historie?

Anders fortæller ud fra Jobs Bog (Job 3:11-26), Lukasevangeliet (enken fra Nain: Luk. 7:11-17) og fra Martin A. Hansen fortælling om Høstgildet om mennesker, der befandt sig selv i fortvivlende omstændigheder - og om, hvordan Gud møder os i korsets evangelium.

Prædiken holdt: 01.10.2017
Type af tale: Prædiken

Sven taler over Jobs bog i Slip Bibelen Løs.

Prædiken holdt: 15.09.2005
Type af tale: Slip Bibelen Løs