Esajas' Bog

Rita fortsætter sin gennemgang af Esajas og er nået til kapitel 12 - Israels lovsang over deres frelse.

Denne frelse har vi ikke fået for os selv, men Guds frelse skal nå ud til alle folkeslag. Vi er med til at øse vand og dele frelsens kilde med alle.

Hvordan møder vi dem, der tørster?

 

Prædiken holdt: 02.07.2017
Type af tale: Prædiken

Når livet går imod os oplever de fleste af os, at vores tro på Gud bliver udfordret. Hvad har Gud at sige til os i disse situationer, og hvordan kan hans ord tale styrke ind i vores liv?

Tekst: Esajas 40:1-5 og 25-31.

(Bemærk: prædiken afkortet i forhold til oplæg pga. dåb!) :)

Prædiken holdt: 21.05.2017
Type af tale: Prædiken

Ud fra Es 57,15-21 taler Jens Kofoed om, at hvor hårdt det end kan være at høre sandheden om at vi er syndere, så er det alligevel befriende at høre sandheden fra den Gud, som har gjort alt, hvad der skal til for at tilgive os og dermed give os en fred - midt i uperfektheden - som overgår al forstand.

Prædiken holdt: 05.03.2017
Type af tale: Prædiken

Ud fra Esajas' bog kap 11 ses der på:

  • Baggrunden for teksten
  • En rest vender hjem
  • Profeti om fredsriget
  • Opfordring til tro

Krydret med en hverdagsberetning fra en cykeltur på vej hjem igennem København, hvor en hjemløs blev til en påmindelse om hvordan vi alle i bund og grund er som en hjemløs foran Gud, men hvordan han har rakt ud mod os.

Til slut en opfordring til at tro - også på at Jesus, som lovet, kommer igen og opretter sit fredsrige.

Prædiken holdt: 15.01.2017
Type af tale: Prædiken

Rita fortsætter sin gennemgang af Esajas' Bog og er kommet til Es. 9.

Esajas taler om en tid, hvor vi ikke længere vandrer i mørket, men har skuet et stort lys. Og lyset kom med det barn, der blev født os - Gud, der blev menneske som os - men som stadig skulle kaldes Vældig Gud.

Hvilket mørke vandrer du i? Og ser du det lys, Gud har ladet skinne over jorden?

Prædiken holdt: 19.06.2016
Type af tale: Prædiken

Gud er Skaberen - og han har fortalt historien om skabelsen i to bøger: Bibelen og Naturen.

Tilsammen danner de to beretninger om skabelsen en harmonisk fortælling, der giver os anledning til at ophøje Gud som altings skaber og opretholder!

Oversætter: Niels von Wowern Fanøe.

Prædiken holdt: 29.05.2016
Type af tale: Prædiken

PÅSKE. Sven taler over Esajas 53 for at skabe tillid til Guds profetiske ord om hvem Jesus er, og vække glæden til at følge ham efter.

Prædiken holdt: 27.03.2016
Type af tale: Prædiken

Følg med i historien om Akaz, kongen af Juda. Han blev truet af Israel og Syrien, der ville have ham til at alliere sig med dem mod assyrerne. Esajas sagde til ham, at han ikke skulle frygte andre end Gud, og gav ham dette tegn: At jomfruen skulle blive med barn, og at dette barn skulle kaldes Immanuel - Gud med os. Derfor skulle Akaz ikke allierere sig med eller mod nogen.

Valgte Akaz at følge Esajas' råd? Læs selv i Esajas 7-8!

Og hvem vælger vi at stole på, når vi "ryster af frygt"?

Prædiken holdt: 24.01.2016
Type af tale: Prædiken

Bitten taler ud fra en af de smukkeste profetier om Jesus: Esajas 61:1-3.

Jesus udråber et nådeår for fattige, de knuste, de fangne. 

Prædiken holdt: 19.07.2015
Type af tale: Prædiken

Rita fortsætter sin serie om Esajas' Bog. Vi er nået til kapitel 6 - Esajas 6:1-8, der handler om Esajas' kald til profet.

Rita fremhæver her tre punkter, der er de tre trin i Esajas' kaldelse:

  • At se Gud
  • At blive berørt af Gud og få tilgivelse for synd
  • At blive sendt ud af Gud

Esajas’ kald også er et kald til os i dag.  Vi kan også se Gud, blive berørt af Gud og blive sendt ud af Gud. Tag imod det kald, og svar som Esajas: Her er jeg, send mig!

Prædiken holdt: 11.01.2015
Type af tale: Prædiken

Tekst: Esajas 8:23-9:6

Julens budskab som det lød for snart 3.000 år siden og lyder nu.

Forvandling fra mørke til lys, fra undergang til frelse, fordi Jesus fødes og bliver hersker med alt, hvad det indebærer af indsigt, magt, kærlighed og fred.

Prædiken holdt: 21.12.2014
Type af tale: Prædiken

Rita fortsætter sin gennemgang af Esajas og er nået til det kendte kapitel fem - sangen om vingården. Es 5.

Vingårdens ejer har gjort alt. Hvem er vingården? Den er Israel, dig og mig, menigheden.

Hvilke frugter finder vingårdens ejer hos dig - og i vores menighed?

Prædiken holdt: 03.08.2014
Type af tale: Prædiken

Sider