Esajas' Bog

Teksten er fra Esajas bog kapitel 59 vers 9 -20 Adventstiden er en ældre tradition, og betyder "Herrens komme". (Adventus Domini) Adventstiden kendetegnes ved en form for optakt/venten på Jesu komme til verdenen og denne søndag skal vi dykke ned i, hvad vi kan lære af adventstiden og begejstres af Jesu karakter og de gode nyheder som skinner igennem det hele, også i dag·

Prædiken holdt: 04.12.2022
Type af tale: Prædiken

Temaet i prædikenen er Hellighed og vi hører om at kende Gud for hvem Han virkelig er, og om at finde vores plads i forholdet til Ham.
Teksten er fra Esajas 6:1-7; (Matt.6:9).
Prædiken punkter:
- Majestætisk Hellighed – Guds ”gudsomhed”, der aldrig kan deles, men kun kan beundres, æres og tilbedes
- Moralsk Hellighed – Guds renhed og kærlighed, som kalder mig til omvendelse, renselse og efterfølgelse
- Hellig indvielse – Guds strålende herlighed og godhed, som inspirerer mig til den totale hengivelse og overgivelse

 

 

Prædiken holdt: 04.09.2022
Type af tale: Prædiken
Teksten er fra Esajas 11, 1-9 - "Men der skyder en kvist fra Isajs stub ".
Den handler om Profetien om Messias - den Jesus vi fejrer jul for.
 
 
Prædiken holdt: 19.12.2021
Type af tale: Prædiken

Kald på Gud for at finde ham!

Kald på Gud for at finde vej!

Kald på Gud for at finde råd!

Kristian taler ud fra Esajas kap. 55 - læs gerne kapitlet, inden du lytter!

Prædiken holdt: 03.11.2019
Type af tale: Prædiken

Gud er kærlig, tilgivende og barmhjertig. Han er vores Far. Alle disse kvaliteter kan vi i et vist omfang kende fra os selv, for vi er skabt i Guds billede.

Men samtidig er Gud hellig. Og det er noget, vi ikke kender fra os selv!

Ud fra Esajas 6:1-8 belyser Sven, hvad dette egentlig betyder.

Prædiken holdt: 05.05.2019
Type af tale: Prædiken

Jesper forkynder julens evangelium om, hvordan det dybeste mørke vendes til Guds vidunderlige lys.

Læs Esajas 9:1-6.

Prædiken holdt: 16.12.2018
Type af tale: Prædiken

Rita fortsætter sin gennemgang af Esajas og er nået til kapitel 12 - Israels lovsang over deres frelse.

Denne frelse har vi ikke fået for os selv, men Guds frelse skal nå ud til alle folkeslag. Vi er med til at øse vand og dele frelsens kilde med alle.

Hvordan møder vi dem, der tørster?

 

Prædiken holdt: 02.07.2017
Type af tale: Prædiken

Når livet går imod os oplever de fleste af os, at vores tro på Gud bliver udfordret. Hvad har Gud at sige til os i disse situationer, og hvordan kan hans ord tale styrke ind i vores liv?

Tekst: Esajas 40:1-5 og 25-31.

(Bemærk: prædiken afkortet i forhold til oplæg pga. dåb!) :)

Prædiken holdt: 21.05.2017
Type af tale: Prædiken

Ud fra Es 57,15-21 taler Jens Kofoed om, at hvor hårdt det end kan være at høre sandheden om at vi er syndere, så er det alligevel befriende at høre sandheden fra den Gud, som har gjort alt, hvad der skal til for at tilgive os og dermed give os en fred - midt i uperfektheden - som overgår al forstand.

Prædiken holdt: 05.03.2017
Type af tale: Prædiken

Ud fra Esajas' bog kap 11 ses der på:

  • Baggrunden for teksten
  • En rest vender hjem
  • Profeti om fredsriget
  • Opfordring til tro

Krydret med en hverdagsberetning fra en cykeltur på vej hjem igennem København, hvor en hjemløs blev til en påmindelse om hvordan vi alle i bund og grund er som en hjemløs foran Gud, men hvordan han har rakt ud mod os.

Til slut en opfordring til at tro - også på at Jesus, som lovet, kommer igen og opretter sit fredsrige.

Prædiken holdt: 15.01.2017
Type af tale: Prædiken

Rita fortsætter sin gennemgang af Esajas' Bog og er kommet til Es. 9.

Esajas taler om en tid, hvor vi ikke længere vandrer i mørket, men har skuet et stort lys. Og lyset kom med det barn, der blev født os - Gud, der blev menneske som os - men som stadig skulle kaldes Vældig Gud.

Hvilket mørke vandrer du i? Og ser du det lys, Gud har ladet skinne over jorden?

Prædiken holdt: 19.06.2016
Type af tale: Prædiken

Gud er Skaberen - og han har fortalt historien om skabelsen i to bøger: Bibelen og Naturen.

Tilsammen danner de to beretninger om skabelsen en harmonisk fortælling, der giver os anledning til at ophøje Gud som altings skaber og opretholder!

Oversætter: Niels von Wowern Fanøe.

Prædiken holdt: 29.05.2016
Type af tale: Prædiken

Sider