Kursus

2. seminar 2016: 

Udvandring fra Egypten: Kristian Guttesen underviser.

De ti bud: Sven Straarup underviser.

Onsdag den 18. maj kl.19.30-21.15 i Højnæskirken. Deltagelse er gratis.

Spørgsmål til de to oplæg kan sendes forud til Sven på: sven.straarup@gmail.com

Se flyeren i kirken for flere detajler

Prædiken holdt:
Type af tale:
Prædiken holdt:
Type af tale:

Vi indleder 2016 med et bibellæsningsinitiativ. Se Perspektiv Bibelskole for mere information.

Nu opdateret med alle materialer fra Gamle Testamente OG Nye Testamente!

Prædiken holdt:
Type af tale:

Troens kampe

Vi byder hermed velkommen til Perspektiv Bibelskoles 33. seminar!

Bemærk, at seminaret finder sted i Skovlunde Frikirke.

Med dette seminar har vi ændret både på organisation, opbygning og indhold af vore seminarer, idet Skovlunde og Glostrup Frikirker nu indgår som aktive samarbejdspartnere. Dette seminar vil præsentere en overgang mellem ”det gamle” og det nye, som vi håber vil have din interesse.

Se programmet i indbydelsen.

Deltagelse i seminaret er gratis. Tilmelding ikke krævet, men af hensyn til fremstilling af materiale og af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse vil vi sætte pris på tilmelding, som sker ved mail til følgende mailadresse: louis.nielsen@youmail.dk eller telefon 65963837.

 

Prædiken holdt:
Type af tale:

“Vi ser hen til Jesus – troens banebryder og fuldender, den samme i går og i dag og til evig tid” (Hebr. 12:2)

Sæsonen for formiddagsmøder begynder igen her i foråret med en række møder, hvor vi igen sætter fokus på Hebræerbrevet. Møderækken kaldes "Studier over Hebræerbrevet".

Bemærk, at det hele foregår i Glostrup Frikirke, Østervej 10 i Glostrup, med deltagelse af personer og talere fra Glostrup Frikirke, Skovlunde Frikirke, Kristent Fællesskab i Odense, og Højnæskirken.

Møderne henvender sig især til seniorer, men alle, som har formiddagen ledig, er hjertelig velkomne.

Hvert møde er om onsdagen klokken 11.00 på følgende datoer:

Medbring 25 kr. til frokost.

Se kalenderen for oplysninger om programmet for hver dato. Hent også programmet her.

Prædiken holdt:
Type af tale:

Formiddagsmøde i Glostrup Frikirke, Østervej 10, Glostrup

11.00 - 11.15:
Indledning

11.15 -12.00:
Heb 12:18-29: Guds by - det himmelske Zion - Ved Louis Nielsen

12.00-12.25:
Frokost - husk at medbringe 25 kr. til frokosten.

12.25-13.05:
Heb 13:1-19: Afsluttende opmuntringer og formaninger - Ved Karl-Jørgen Helmich

13.05-13.15:
Afslutning

Mødeleder: Louis Nielsen

Herefter desuden møde i planlægnings- og ansvarsgruppen.

Prædiken holdt:
Type af tale:

Formiddagsmøde i Glostrup Frikirke, Østervej 10, Glostrup

11.00 - 11.15:
Indledning

11.15 -12.00:
Heb 11:32-12:3: Troen som kostede blod. Jesus troens banebryder og fuldender - Ved Karl-Jørgen Helmich

12.00-12.25:
Frokost - husk at medbringe 25 kr. til frokosten.

12.25-13.05:
Heb 12:4-17: Guds optugtelse af sine egne - Ved Louis Nielsen

13.05-13.15:
Afslutning

Mødeleder: Preben Madsen

Prædiken holdt:
Type af tale:

Formiddagsmøde i Glostrup Frikirke, Østervej 10, Glostrup

11.00 - 11.15:
Indledning

11.15 -12.00:
Heb 11:1-7: Hvad tro er og er i sit mest elementære udtryk - Ved Louis Nielsen

12.00-12.25:
Frokost - husk at medbringe 25 kr. til frokosten.

12.25-13.05:
Heb 11:8-29: Troen i Abrahams og Moses' liv - Ved Karl-Jørgen Helmich

13.05-13.15:
Afslutning

Mødeleder: Arne Thomsen

Prædiken holdt:
Type af tale:

Formiddagsmøde i Glostrup Frikirke, Østervej 10, Glostrup

11.00 - 11.15:
Indledning

11.15 -12.00:
Heb 10:19-25: Frimodighed ved Jesu blod og hvad denne frimodighed åbner for - Ved Karl-Jørgen Helmich

12.00-12.25:
Frokost - husk at medbringe 25 kr. til frokosten.

12.25-13.05:
Heb 10:26-39: Fornyet advarsel mod frafald - Ved Louis Nielsen

13.05-13.15:
Afslutning

Mødeleder: Michael Bramming

Prædiken holdt:
Type af tale:

Så begynder en ny omgang af Det næste Skridt - kurset, hvor vi udforsker de bærende elementer i kristendommen, og hvor du kan komme med alle de spørgsmål du vil!

Se mere her.

Prædiken holdt:
Type af tale:

Hvad er en besnærende vranglære?
Hvordan forebygger vi vranglære i os og i kirken?
Hvad gør vi, når vi alligevel finder disse vranglærer i omløb?

Louis Nielsen og Sven Straarup underviser og tager udgangspunkt i de 4 typer af vranglære, der fra det Ny Testamentes tid har besnæret kirken:

  • LIBERALISME – når mennesket sætter sig selv i centrum (saddukæerne)
  • LOVISKHED – når moral og religion kommer i centrum (farisæerne)
  • DEN POLITISKE KRISTENDOM – når den politiske kamp for Guds Rige kommer i centrum (zeloterne)
  • DET TRIUMFERENDE – når en overdreven herligheds ånd kommer i centrum (Superapostlene fra Korint).

Hvert emne tages op i plenum, hvor vi søger at gennemtænke problemstillingerne og foreslå sunde retningslinjer.

Der serveres en let frokost. Pris 20 kr. Alle er velkomne!

Prædiken holdt:
Type af tale:

Formiddagsmøde i Glostrup Frikirke, Østervej 10, Glostrup

11.00 - 11.15:
Indledning

11.25 -12.00:
Heb 9:15‐28: Jesu død godtgør en ny pagt - Ved Karl-Jørgen Helmich

12.05-12.35:
Frokost - husk at medbringe 25 kr. til frokosten.

12.40-13.05:
Heb 10:1‐18: Guds rige er på vej - Ved Louis Nielsen

13.05-13.15:
Afslutning

Mødeleder: Preben Madsen

Prædiken holdt:
Type af tale:

Sider