Den besnærende vranglære

 

Hvad er en besnærende vranglære?
Hvordan forebygger vi vranglære i os og i kirken?
Hvad gør vi, når vi alligevel finder disse vranglærer i omløb?

Louis Nielsen og Sven Straarup underviser og tager udgangspunkt i de 4 typer af vranglære, der fra det Ny Testamentes tid har besnæret kirken:

  • LIBERALISME – når mennesket sætter sig selv i centrum (saddukæerne)
  • LOVISKHED – når moral og religion kommer i centrum (farisæerne)
  • DEN POLITISKE KRISTENDOM – når den politiske kamp for Guds Rige kommer i centrum (zeloterne)
  • DET TRIUMFERENDE – når en overdreven herligheds ånd kommer i centrum (Superapostlene fra Korint).

Hvert emne tages op i plenum, hvor vi søger at gennemtænke problemstillingerne og foreslå sunde retningslinjer.

Der serveres en let frokost. Pris 20 kr. Alle er velkomne!

Indbydelse: 
Forfatter: 
nielsadmin
Tags: