Formiddagsmøde

Formiddagsmøde i Glostrup Frikirke, Østervej 10, Glostrup

11.00 - 11.15:
Indledning

11.25 -12.00:
Heb 9:15‐28: Jesu død godtgør en ny pagt - Ved Karl-Jørgen Helmich

12.05-12.35:
Frokost - husk at medbringe 25 kr. til frokosten.

12.40-13.05:
Heb 10:1‐18: Guds rige er på vej - Ved Louis Nielsen

13.05-13.15:
Afslutning

Mødeleder: Preben Madsen

Tags: