Generalforsamling i Operation Mission

 

Operation Mission Danmark afholder sin årlige generalforsamling torsdag 28. april fra kl 19:30 - 21:30 her i Højnæskirken.

Alle, som har interesse i OMs arbejde, er velkomne!

Programmet bliver som følger:

 • 19:30. Ankomst, kaffe og kage.
 • 19:45. Indledning og velkomst.

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Årsberetning
  • Årsregnskab
  • Forslag til vedtægtsændringer
  • Forslag til ændring af følgende tekst '....Generalforsamlingen udnævner to interne revisorer. Regnskabet offentliggøres i foreningens blad.....'
  • Valg til bestyrelse. Christina Andersen og Bent Sohn Thomsen er på valg og begge er villige til at genopstille.
  • Valg af revisor (MER Revision)
  • Fremlæggelse af planer for 2016-2017.
  • Eventuelt.
  • Fortællinger fra OMs verden og bøn.

Tak for støtte og fællesskab!

Andrew Berghamar
Landsleder

Bemærk: Vi er flyttet! Ny adresse:

OM Danmark
Drejervej 17, 3 sal
2400 København NV.
Tel. +45 25361323
omdanmark.org

Forfatter: 
nielsadmin