Formiddagsmøde

Formiddagsmøde i Glostrup Frikirke, Østervej 10, Glostrup

11.00 - 11.15:
Indledning

11.25 -12.00:
Kapitel 21 - "Vort salige håb" - tekstgennemgang ved Louis Nielsen

12.05-12.35:
Frokost - husk at medbringe 25 kr. til frokosten.

12.40-13.05:
Opstandelsen og det evige liv. Ved Louis Nielsen

13.05-13.15:
Afslutning

Mødeleder: Arne Thomsen