Anfinn Helmsdal

I forbindelse med ungdomsgudstjenesten mindede Anfinn os om, hvor meget Gud elsker os. Han mindede os også om, at fortabelse er en mulighed - men at Jesus er blevet dømt for vores overtrædelser, for vores skyld.

Anfinn tog udgangspunkt i beretningen om Paulus' skibbrud i Apostlenes Gerninger kap. 27.

Prædiken holdt: 19.02.2017
Type af tale: Prædiken

Anfinn taler ud fra 1. Kor. 13 om, hvad der skal kendetegne os som kristne - ikke de rigtige meninger og holdninger, men kærlighed.

Vi er kommet med ind i det samme kærlighedsforhold, der har eksisteret siden før verdens grundlæggelse mellem Faderen,Sønnen og Helligånden.

Prædiken holdt: 18.09.2016
Type af tale: Prædiken

Anfinn taler om udsendelsen af de 72 disciple fra Luk. 10:1-20. Han beskriver disciplenes missionstur, der er præget af det, som Paulus senere nævner i Rom. 12:12:

  • Udholdende i bønnen
  • Udholdende i opgaven
  • Glade i håbet
Prædiken holdt: 15.11.2015
Type af tale: Prædiken