Skærtorsdagsgudstjeneste

 

Anfinn Helmsdal taler.

Forfatter: 
Rhona Li