Jesus er helt fantastisk – en serie over Hebræerbrevet

 

Glæd dig til en prædiken-serie over Hebræerbrevets store temaer ved Kristian Knudsen og Sven Straarup.
Hebræerbrevet var skrevet til kristne med jødisk baggrund i det 1. århundrede. De var under trængsel og forfølgelse, fordi de fulgte Jesus. De var derfor fristet til at opgive troen på Jesus og gå tilbage til en trængselsfri tryghed i jødedommen. Brevets forfatter udfordrer dem til at gennemtænke hvem Jesus egentlig er og derved forstå, at der ikke findes nogen anden vej, der kan føre mennesker til evigt liv med Gud.

Søndag 21/2: Jesus, helt enestående
Jesus forudsagt og beskrevet igennem 1500 års gammeltestamente historie. 

Søndag 28/2: Jesus, den eneste vej til Gud
Jesus, Guds fuldkomne ypperstepræst, der alene kan forlige os med den hellige Gud.

Søndag 7/3: Jesus åbner en ny pagt med Gud
Gud rækker ud til os, så vi kan lære ham personligt at kende og leve med ham i al evighed.                                                                                                                             

Søndag 14/3: Fortsæt fremad med Jesus
Inspiration til hvordan vi bevarer et levende forhold til Jesus, der kan bære os igennem enhver trængsel.

Hebræerbrevet forudsatte, at de første læsere kendte det Gamle Testamente, og viste at Jesu liv og virke var beskrevet og forudsagt deri. 

Hvis du ikke selv kender det Gamle Testamente så godt, er her et link til en lille video fra Bible Projekt (på engelsk men i tegneserie form), som giver et rigtig godt overblik over brevet, dets gammel testamentelige rødder, form og budskab. Se videoen her:  https://vimeo.com/195667058

 

 

Forfatter: 
Jenny