Børnekirkens Kristi Himmelfartsudflugt

 

Søndag efter Kr. Himmelfart, den 13. maj, holder Børnekirken udflugt for 1.-6. klasse. Udflugten går til Lille Hareskov (se vedlagte kørselsvejledning).

Alle møder på P-pladsen foran kirken kl. 10:20. Påklædning efter vejret!

12:30 skal børnene hentes - vi byder på kaffe og kage til alle, der kommer - ikke blot forældrene!

Forfatter: 
Jenny