Jaakko Puukka

Johs.17:1-11 kan vi læse Jesu sidste bøn inden korset. Han beder for sig selv, de 11 apostle og alle sine disciple.

Gennem hans bøn får vi et indtryk af hans overdragelse af opgaven til sine disciple.

Prædiken holdt: 06.05.2018
Type af tale: Prædiken

Tekst. Matt. 25:1-13

Jesus er kommet ved julen, nu venter vi på hans genkomst. Hvordan vente, være klar, når han kommer. Hvordan forbereder vi hans komme.

 

Prædiken holdt: 10.12.2017
Type af tale: Prædiken

Lignelsen om enken og den uretfærdige dommer fra Luk.18:1-8.

Om livet i tiden indtil Jesus kommer igen.

 

Prædiken holdt: 20.08.2017
Type af tale: Prædiken