Anders Gjesing

I denne serie tager Højnæskirken fat på tre af de store spørgsmål, der kan rejse sig mod vores tro på Gud:

  • Er Gud god?
  • Hvad er det evige liv?
  • Er Bibelen virkelig Guds ord?

Anders taler om det at komme til Gud ud fra to beretninger, der er meget forskellige, men dog har mange lighedstræk: historien om Na'aman og Elisa i 2. Kong 5:1-17 og historien om den kongelige embedsmand i Joh 4:46-53

I begge tilfælde får ingen af mændene hvad de spørger efter, og dog møder Gud dem på en forunderlig måde. Når vi rækker ud efter Gud, er Gud allerede i bevægelse for at række ud til os!

Prædiken holdt: 21.10.2013
Type af tale: Prædiken

Det lyder smart at sige at vi skal være konger i vores egne liv. Men hvad sker der, når noget rammer os, som vi ikke hersker over?

Anders talte ud fra flere lignelser, herunder lignelsen om de onde vinbønder i Luk 20:9-19, om at være forvaltere af vores egne liv under den ene Konge, som vi er ansvarlige over for.

Prædiken holdt: 28.07.2013
Type af tale: Prædiken

Anders taler ud fra Sl 90 om at føle sig glemt af Gud.

Eller er det dig, der har glemt Gud?

Prædiken holdt: 18.11.2012
Type af tale: Prædiken

Jesus på førstepladsen - hvad betyder det? Fanatisme eller en bekvemmeligheds-gud? Eller noget helt andet?

Anders taler ud fra Jonas' Bog - Jon 1.

Prædiken holdt: 24.06.2012
Type af tale: Prædiken

Anders taler om bekymringer - ud fra Matt 6:24-34.

Prædiken holdt: 15.01.2012
Type af tale: Prædiken

Sider