Formiddagsmøder

Højnæskirken indbyder i samarbejde med Skovlunde Frikirke og Glostrup Frikirke af og til til formiddagsmøder.

Alle, der har formiddagen til deres disposition, er hjertelig velkomne til vores formiddagsmøder. De ligger som regel 2. onsdag i måneden. Se en liste over aktuelle, fremtidige møder andetsteds på denne side.

Vi indleder med bibelord, sang og bøn. Vi spiser frokost ca. midtvejs (som vi betaler 25 kr. for).

Karl-Jørgen Helmich og Louis Nielsen, som står for møderne er begge ret svagelige for tiden, men vil ved Guds hjælp og de helliges forbøn ihærdigt bestræbe sig på at gennemføre de planlagte møder, som alle bliver over Paulus’ Andet Brev til Korintherne.

Temaet for hver samling er vist for hver dato i kalenderen.

Vi glæder os til at se jer alle sammen. 

”Brødre bed for os”.