Matthæus Evangeliet

Kristian Guttesen er med i ledelsen af Glostrup Frikirke. Han er færing og ejer af firmaet Optimentor, der beskæftiger sig med kompetenceudvikling og kursusadministration.

Kristian Guttesen fra Glostrup Frikirke taler over Den kananæiske kvindes tro ud fra Matthæus 15:21-28.

Hvorfor står der, at "Jesus svarede hende ikke et ord"?

Og hvad viser denne passage om Guds frelsesplan i stor skala, Guds barmhjertighed over for den enkelte, og den "mindst egnede" persons tro?

Hør om denne "uegnede" kvinde, der som den eneste var med til at fortælle en af Jesu lignelser!

 

Prædiken holdt: 24.09.2017
Type af tale: Prædiken

Vi havde en dejlig gudstjeneste, hvor tre unge kvinder lod sig døbe.

Sven talte ud fra Matt. 3:13-17 om, hvad dåben er. I dåben:

  • Tager jeg imod hvad Jesus gør for mig
  • Tilegner jeg mig Jesu liv, så det virker i mig og igennem mig
  • Kalder jeg mennesker til at tage imod evangeliets budskab
Prædiken holdt: 17.09.2017
Type af tale: Prædiken

Bibelen har folk mange meninger om, men hvad siger bibelen egentlig om sig selv?

Men endnu vigtigere: hvad var Jesu syn på Bibelen?

Jesus brugte Guds ord bl.a. som åndens sværd i sin kamp mod djævelen, da han fristede ham.

Vi kan igennem Bibelen lære Gud at kende og høre ham tale ind i vores liv til forvandling. Når du læser et stykke i Bibelen, så stil dig selv følgende spørgsmål om den tekst, du har læst:

  1. Hvad siger dette om Gud?
  2. Hvad siger dette om mig?
  3. Hvad siger Gud til mig i dette?
Prædiken holdt: 10.09.2017
Type af tale: Prædiken

Roger Thompson, der talte på sommerlejren 2017, forkyndte søndag 23/7.

Jesus taler i Bjergprædiken om at vi er lys og salt.

Lyset er ikke noget vi måske skal være eller en dag skal være, nej vi er lys.

Vi har ikke lyset i os selv, men det er Jesu lys - ham der siger om sig selv: "Jeg er verdens lys" - vi får lov til at reflektere til verden omkring os.

Prædiken holdt: 23.07.2017
Type af tale: Prædiken

Som led i prædikenrækken om vores vision er vi nået til Det involverende fællesskab.

Vi har talent! I Matt. 25:14-30 fortæller Jesus lignelsen om de betroede talenter. Jesus involverer os i at bygge Guds Rige. Det er et reelt og alvorligt arbejde, hvor vi står til regnskab.

Lad os sammen være med til at bygge Guds Rige!

Prædiken holdt: 23.04.2017
Tema: Vision (Sven Straarup)
Type af tale: Prædiken

Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse. Jesus mødte kvinderne ved graven med et "god morgen" (Matt. 28:9), og det er i sandhed en god morgen, fordi Jesus med sin død og opstandelse vandt over synd, djævel og død.

Jesu sejr er også vores sejr, og når vi i tro tager imod hans sejr forvandler det vores liv - men valget er vores.

Da Jesus mødte kvinderne ved graven tilbad de ham. Det er den rette respons når vi møder den opstandne Jesus.

Prædiken holdt: 16.04.2017
Type af tale: Prædiken

Ud fra Matthæus 17, særligt fortællingen om forklarelsen på bjerget og disciplenes tiltro til Jesus, viser Peter Kjærsgaard os, hvordan vi fuldt ud kan stole på Jesus.

Gud gav Jesu liv sit stempel to gange - første gang talte Gud fra Himmelen ved Jesu dåb, og igen her på forklarelsens bjerg, hvor Jesus blev åbenbaret som opfyldelsen af loven (repræsenteret ved Moses) og profeterne (repræsenteret ved Elias). Men da Moses og Elias igen vendte hjem til Himmelen, valgte Jesus at blive tilbage her hos os.

Prædiken holdt: 29.01.2017
Type af tale: Prædiken

Vi siger Godt Nytår til hinanden og ønsker alt godt for det nye år. Men hvad er et godt nyt år? Hvad sagde Jesus om det som er godt?

Jesus begyndte sin mest kendte prædiken med at tale om dem, som er salige = meget lykkelige. Det er en meget anderledes fokus end det som vi typisk tænker er det, som giver lykke. Har Jesus ret?

 

Prædiken holdt: 01.01.2017
Type af tale: Prædiken

Juleaftensdag. Sven taler om de symboler, vi forbinder med julen: 

  • Lyset
  • Stjernen
  • Træet
  • Gaven

Teksten er fra Matt. 2:1-12.

Prædiken holdt: 24.12.2016
Type af tale: Prædiken

Tekst: Matt.3:1-12

Johs. Døber markerer en afslutning på det gamle. Han peger på det nye  - Jesus, der kommer og forvandler, udruster, sætter os i brand.

Prædiken holdt: 18.12.2016
Type af tale: Prædiken

Peter taler om MODGANG ud fra fortællingen om vandringen på søen i Matt. 14:22-33.

Prædiken holdt: 30.10.2016
Type af tale: Prædiken

Louis taler over Fadervor - om vores frygt og Guds godhed.

Prædiken holdt: 31.07.2016
Type af tale: Prædiken

Sider