Lukas Evangeliet

On 1 September 2013, Lawrence Tong, from Singapore, became OM's third international director, succeeding Peter Maiden, who retired from the role after serving for 10 years, and George Verwer, who founded OM in 1957.

Lawrence combines an infectious enthusiasm both for the mission of OM and for the wellbeing of its members around the world. He met his American wife, Susan, while serving on the Doulos and married in 1989. They have two adult sons, Josh and Benji, of whom they are extraordinarily proud :).

Lawrence's spiritual journey began with a commitment to Jesus Christ at an evangelistic meeting in Singapore in 1973. He visited the Logos when it sailed to Singapore in 1974 and joined the ministry team on Doulos in 1978. Susan joined OM in 1979, and over the next 10 years she served in several OM ministries, including on board Doulos, and with teams in India, Bangladesh and the US.

Lawrence's leadership journey has included serving on the Board of OM Singapore, as OM country leader for Taiwan, as director of Logos II, and in financial development with the OM Ships USA office in Florence, South Carolina. Lawrence also led the fast-growing work of OM in China with a significant focus on welfare and agricultural programmes, which he and a team of local partners established in the Sichuan region following the earthquake of 2008.

Lawrence Tong, international leder for Operation Mobilization (i Danmark: Operation Mission), taler ud fra Jesu tre lignelser i Lukas kap. 15:

  • Det mistede får: Hyrden leder og finder det.
  • Den tabte mønt: Kvinden søger og finder den.
  • Den fortabte søn: Ingen går ud for at lede efter ham.

Lawrence fokuserer på, hvad der karakteriserede den ældre bror, og advarer os og kirken som helhed mod at være som ham.

Tolk: Niels von Wowern Fanøe

Prædiken holdt: 03.09.2017
Type af tale: Prædiken

Adrian Lane taler over beretningen om synderinden i Simon farisærers hus (Lk. 7:36-50).

Hvor står du i den scene, hvor kvinden viser sin utilslørede og skamløse kærlighed, og farisæeren viser sin foragt og sin skråsikre selvforståelse?

Jesus var ikke i tvivl.

Tolk: Niels von Wowern Fanøe

Prædiken holdt: 13.08.2017
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter sin miniserie om, hvordan vi håndterer det, når der begås ondskab i Guds navn - også i lyset af det Gamle Testamentes ofte rædselsvækkende beretninger.

Vi må som kristne kende den ånd, der bor i Jesus, og lade os blive fyldt af den.

Målet med denne prædiken er, 

  • At beskrive Jesu ånd.  
  • At vide hvordan Bibelen troværdigt sikrer mennesker et retfærdigt og kærligt livsgrundlag.
  • At hvile i Bibelens Gud som verdens fuldkomne retfærdige og kærlige dommer.
  • At søge fortsat at fyldes med Jesu ånd.
Prædiken holdt: 09.07.2017
Type af tale: Prædiken

Anders fortsætter serien om vores vision med at bruge to af Jesu ligenelser til at fortælle om dem, der er "inde" og dem der er "ude": Lignelsen om farisæeren og tolderen og lignelsen om arbejderne i vingården, der alle fik samme løn uanset hvor mange timer de havde arbejdet.

Vi kan være et inkluderende fællesskab, men kun når vi er inkluderet i fællesskab med Gud - det er den første og eneste forudsætning for at kunne have fællesskab med hinanden.

Prædiken holdt: 14.05.2017
Tema: Vision (Anders Gjesing)
Type af tale: Prædiken

Advent betyder "komme". Vi fejrer, at Jesus KOM - og vi skal huske, at han har lovet at KOMME IGEN!

Prædiken holdt: 04.12.2016
Type af tale: Prædiken

Teksten, Lukas 10:38-42 om Martha og Maria, handler om nærvær og afstand. Om vores nærvær i vores forhold til Gud og ikke mindst Guds nærvær i sit forhold til os. Om oplevelsen af afstand på trods af nærhed.

Beretningen om Martha og Maria, en salme af Asaf og beretningen om Filip og den etiopiske hofmand kaster lys på disse ting.

Prædiken holdt: 04.09.2016
Type af tale: Prædiken

Tekst: Lukas 15:1-10

Jesu svar til farisæerne om deres mishag ved at Jesus omgås syndere. Jesus kommet for at finde os mennsker, der alle har fjernet os fra Gud.

Prædiken holdt: 12.06.2016
Type af tale: Prædiken

Sven fortsætter sin gennemgang af Fadervor (fra Luk. 11) og efterfølgende undervisning fra Jesus.

Vi vil alle gerne bede effektivt, og Jesus viser os hvordan.

Prædiken holdt: 21.02.2016
Type af tale: Prædiken

Sven beskriver, med udgangspunkt i Jesu egen bøn, Fadervor (fra Luk. 11:1-4), hvordan hele vores stilling over for Gud afspejles i vores bøn.

Prædiken holdt: 31.01.2016
Type af tale: Prædiken

Sven afslutter sin serie om Den kommunikerende Gud med at tale ud fra Luk. 4:16-24. Der er flere formål i denne tekst:

  • At anerkende Jesus som den fuldkomne og endegyldige åbenbaring fra Gud.
  • At vise, hvordan Jesus understreger, at både det Gamle og Nye Testamente er Guds autoritative Ord.
  • Kirken, skal ligesom Jesus, formidle Evangeliet for at stille mennesker over for valget om frelse.
Prædiken holdt: 27.12.2015
Type af tale: Prædiken

Skolelederen kommer ind i klassen - den administrerende direktør kommer ind i mødelokalet...

Juleaften kom Gud selv ned på jorden - og det er vigtigt at lytte efter! Og han siger:

"Frygt ikke!" og "Fred til mennesker, der har Guds velbehag".

Gud bringer i Kristus fred til mennesker - og Guds velbehag i Jesus bliver vores.

Prædiken holdt: 24.12.2015
Type af tale: Prædiken

3. søndag i advent. Michael taler om hyrderne på marken i Luk. 2:8-20, der først hørte et vidunderligt budskab - men som derefter selv gik hen til stalden for at se for sig selv, at det var sandt.

Hvad med dig? Alt det du har hørt om Jesus gennem tiden - har du selv SET, at det er sandt i dit liv?

Prædiken holdt: 13.12.2015
Type af tale: Prædiken

Sider